Forsiden

[**] HALLUSINOGENE virke midler er MYE VIKTIGERE for stats gründer evangelistene enn for UPP STARTERNE [**]

[**] HALLUSINOGENE virke midler er MYE VIKTIGERE for stats gründer evangelistene enn for UPP STARTERNE [**]

- De mest speisa omstillingsinnovasjonenenenene, som gjør det skeive skiftet mulig, må snarest revitaliseres med adekvate virkemidler, hikster TomTom Gullik.  Foto: Robotta Simula Virale*

**SISTE SNYTT** Store fore komster av høstens sein flein sopp gir Norge enorme drømme vissjonære, komparative fordeler på innovasjons feltet, hevder grunder sjef som befinner seg høyt på strå. Bedre virke stoff...eh, virke middel, skal man sniffe lenge etter.  Dette er jo det sanne grønne skiftet!!

Robotta Simula Virale*

- Forretning sideer som virker komplett latterlige i edru tilstand får lettere støtte fra fondet Implikasjon Orger og andre statlige instanser når saksbehandlereff, byråkrater og statsgründerevangelistguruer har spist fleinsopp, sier sjefen for Implikasjon Orger, TomTom-Gullik.

Statsgründerevangelist TomTom Gullik i Implikasjon Orger før inntak hallusinerende virkemidler, ja det er en hel eng av virkestoffer. Effekten ser du på bildet øverst i artikkelen! Foto: Google

 

Innovasjons  og fremtids visjons forskning er i ferd med å kull kaste den etablerte opp fatningen om at det er opp finnerne og gründerne som har mest nytte av bevissthets utvidende virke stoffer, eh... virke midler.

I følge en rapport fra forsknings stiftelsen Høy & Stein er det tvert i mot de som skal bevilge penger, og de som skal holde taler på statlige konferanser om om stilling og innovasjon, som først og fremst bør spise hallusinogene sopper - og det helt gratis og uten noe særlig fett avtrykk.

(Når redaktør John Pepper i Finansenes Tider etter sin Norges tur skriver at norske start ups har så mye mer enn ull pledd og olje puter under armene at de ikke kommer av flekken, har han trolig nok fått for mye sær norske virke stoffer.)

Selv om Aften Profittens reporter inviterte TomTom Gullik til intervju så tidlig som klokken åtte sist mandag morgen, hadde han allerede rukket en tur innom Frogner parken for å plukke noen hekto fleinsopp, som han fikk i seg i god tid før vår samtale.

 

hadde han allerede rukket en tur innom Frognerparken for å plukke noen hekto fleinsopp, som han fikk i seg i god tid før vår samtale.

 

- Om to timer skal du åpne Implikasjon Orgers nye om stillings kampanje, Drømme kokeriet. Hvor fett blir det, på en skala fra en til ti?

 

- Det blir fetere enn som så, det blir dødsfett! For nå må vi gå fra å diskutere hva vi skal gjøre etter olja, til vi fikk et virkelighets bilde i 2014, til å bli konkrete, for så å,å,å freake fullstendig ut med usammen hengende setninger uten hode og hale, hahahahahahahahaha åååååååå hahahahahahaha. Fett, æsse!

 

- Hvorfor har dere kalt prosjektet Drømme kokeriet?

 

- Vi må samle oss om noe. Det er hele poenget med Drømme kokeriet. For å samle oss om noe så må vi først tørre å ha ambisjoner og visjoner, og all forskning viser at de bedriftene, de landene, de regionene, de byråkratene, de initiativene, de enkelt personene, de rosa elefantene som tør å ha ambisjoner og tør å ha uttalte ambisjoner, de har også en mye større mulighet for å lykkes med klare anbefalinger. Så Drømme kokeriet er ikke bare just another Drømme kokeri hvor vi nå skal diskutere oss i hjæl, det skal ende opp i noe fett. Dette blir såå digg! Og vi har klare mile pæler i Implikasjon Orger. Jeg tenkte jeg skulle nevne opp noen av de konkrete leveransene fra dette, men så ble det bare så utrolig kick med all denne soppen, ahahahahaaaaaahaaahohohohoho!

 

- Hvordan ser prosjektets frem drifts plan ut?

 

- Vi er ikke mere snaue enn at vi kommer til å levere en grundig analyse av nåsituasjonen for norsk nærings liv og spesielt for samfunns livet generelt både fra et internasjonalt perspektiv og hvordan den klima krisen linker meget tett sammen med vår egen nasjonale om stilling hoooooihahahahahoho! Tripp grande!

 

For å samle oss om noe så må vi først tørre å ha ambisjoner og visjoner, og all forskning viser at de bedriftene, de landene, de regionene, de byråkratene, de initiativene, de enkeltpersonene, de rosa elefantene som tør å ha ambisjoner og tør å ha uttalte ambisjoner, de har også en mye større mulighet for å lykkes med klare anbefalinger.

 

- Hvor mye er klokken blitt?

 

- Nok til at vi snart må legge fram konkrete anbefalinger rundt diskusjon av behov av revitalisering av eksisterende av virke midler for å realisere de mest speisa omstillings inovasjonene som gjør det skeive skiftet mulig. Alt vi gjør deler vi og legger ut som kan tas fra hverandre, diskuteres harseleres, det spiller ingen rolle hahahahahahahooooooooooooo, avslutter sjefen for Implikasjons Orger, TomTom-Gullik, før hen legger til:

-Mye god innovasjon oppstår når inspirerte endrings agenter,dyktige foredrags holdere & kalde øl møtes over en neve ny plukket flein!

 

            

*OBMs fakede reporterrobot

FOR YTTERLIGERE PÅ FYLL OM TEMAET: