Forsiden

/ arkivet /

Her finner du saker som er publisert i Fretta etter navneskiftet på publikasjonen i januar 2024.

/livet/ "Eldre i distrikta har ikkje same moglegheit som eldre i sentrale område til å gjere strategisk flytting til aldersvennlege bustader"

BUDSTADSKRISE PÅ GANG: Ei dobling av innbyggarar over 80 år dei neste 17 åra skaper utfordringar for eldre som vil bu lengst mogleg heime.

Les mer...

/arbeid/ Den kraftige auken av forsvarsmilliardane byr på nye kjærkomne oppdrag for næringslivet

PENGEDRYSS OVER FORSVARET: Statsminister Jonas Gahr Støre er viss på at næringslivet ønskjer auken i forsvarsbudsjetta velkomen.

Les mer...

:ARBEID: "Det er særs lite samfunnsøkonomisk fornuftig å ha insentiv for å forseinke studiestart"

UT MED KARAKTERKRAV: Regjeringa vil skrote kjønnspoeng og avvikle karakterkrav for sjukepleiarutdanning.

Les mer...

/ arbeid / "Det er fint med ein auke i andelen kvinnelege oppfinnarar, men vi er ikkje der vi bør vere"

KVINNEDAGEN: Sjekk ut trenden for kvinnene med omsyn til løn, økonomistyring, finansnæring, politikk, patentar, sjukefråvær med meir. Her er glimt frå saker som har kome ut på kvinnedagen 2024. 

Les mer...

:ARBEID: "Landbruksnæringa kunne blitt endå flinkare til å rekruttera blant folk utan landbruksbakgrunn"

BØNDENE JAKTAR FLEIRE FRILANSARAR: For å planlegge årets ferie eller når ein blir sjuk treng bøndene vikarhjelp med avløysarar. Men det er prekær avløysarmangel fleire stader i landet.

Les mer...

:ARBEID: Den omkomne i helikopterulykka var sjukepleiar på jobb for å vareta andre

OMKOM I HELIKOPTERTSTYRT: Onsdag 28. februar omkom ein kvinneleg sjukepleiar i 60-åra i helikopterulykka der seks redningsmedarbeidarar dreiv øving utanfor Sotra.

Les mer...

:ARBEID: Ti på topp i meir eller mindre stilfulle skandaleavgangar

NÅR AVGANGEN SKJER: Kven gjekk av med best stil, spør Eli Strand i Nynorsk pressekontor. Ho har sett opp ei liste over ti av dei mest omtala skandaleavgangane frå toppverv dei siste åra.

Les mer...

:FJERN-SYN: Det å konfrontere seg med sine tidlige valg når tiårene har hopet seg opp

HVA ER GAMMEL? Bodil Fuhr kunne nevnt mange eksempler på hvorfor folk flokker til Nationaltheatret for å se professor Borg, alias Sverre Anker Ousdal drive dommedag over seg selv.

Les mer...