Forsiden

:ARBEID:

  • Arbeid er menneskets målrettede, bevisste virksomhet. De fleste mennesker føler trang til virksomhet og til å se resultater av sine anstrengelser, og arbeid kan derfor være ledsaget av en viss lystfølelse. På den andre siden vil arbeid, særlig når det varer ut over en viss tid, skape tretthet og ulystfølelse. (Kilde: SNL)

:ARBEID: Den kraftige auken av forsvarsmilliardane byr på nye kjærkomne oppdrag for næringslivet

PENGEDRYSS OVER FORSVARET: Statsminister Jonas Gahr Støre er viss på at næringslivet ønskjer auken i forsvarsbudsjetta velkomen.

Les mer...

:ARBEID: "Det er særs lite samfunnsøkonomisk fornuftig å ha insentiv for å forseinke studiestart"

UT MED KARAKTERKRAV: Regjeringa vil skrote kjønnspoeng og avvikle karakterkrav for sjukepleiarutdanning.

Les mer...