Forsiden

::TI ÅR SIDEN:: Starter Oslo Business Region AS alene

Starter Oslo Business Region AS.  Næringsbyråd Hallstein Bjercke har fått flertallet i bystyret  til etablere det nye næringsselskapet Oslo Business Region AS.

Starter Oslo Business Region AS.  Næringsbyråd Hallstein Bjercke har fått flertallet i bystyret  til etablere det nye næringsselskapet Oslo Business Region AS.

(OBM i 2013)Oslo kommune har besluttet å starte nytt næringsselskap på egen hånd.  Etter flere mislykkede forsøk på å få med Akershus fylkeskommune som deleier i det nye selskapet Oslo Business Region AS, ble det til slutt flertall for et rent Oslo-selskap. 

Marte Ulltveit-Moe ønskjer momskutt for reparatørar. Ho har skrive bok om korleis Norge kan bli eit reparatørsamfunn.

Aktuelle saker