Forsiden

:FJERN-SYN: "Hvis stats- og kommuneadministrasjonen misliker at vitebegjærlige bedrifter, borgere og journalister vil kikke dem i de interne kortene, er det enkleste å innføre det doble bokholderi."

ARKIVFØRING: Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) vil at intern dialog i departementer, etater, fylkeskommuner og kommuner ikke lenger skal journalføres. FOTO:

ARKIVFØRING: Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) vil at intern dialog i departementer, etater, fylkeskommuner og kommuner ikke lenger skal journalføres. FOTO: 

  • – Det bor ikke lenger noen seer i Komsomolgaten 37, skriver Hasse Farstad. Han låner satiresitatet fra 1970-årenes humorduo Wesensteen med tanke på forslaget om å stramme inn Offentleglova.


 

HAR TILSETTE I ALLE ALDRAR: Meisterkokk Arne Brimi er overtydd om at distrikta har kvalitetar som storsamfunnet treng, og at det ikkje er nok at det berre er byane som driv med utvikling og rekruttering.

 

IKKJE TEL NED: Pensjonskulturen er i endring. Eldre bør tenkje karriere framfor å telje ned til pensjonen, meiner Kari Østerud.

 

Sjelesørgende firkanter uten fasit. Slik oppsummerer Bodil Fuhr maleriene av Mark Rothko.

/ arbeid / Det er ikkje så mykje som skil ungdom på bygda og ungdom i byen frå einannan. Men unge som satsar på yrkesfag er mindre grad med på lokalstyre enn jamaldringar som tek studieførebuing i vidaregåande.

Marte Ulltveit-Moe ønskjer momskutt for reparatørar. Ho har skrive bok om korleis Norge kan bli eit reparatørsamfunn.

Aktuelle saker