Forsiden

:NATUR: "Konsekvensane for villaksen er at kryssing med oppdrettslaks gjer dei dårlegare tilpassa naturen"

Moderate til store genetiske endringar er no påvist i 98 laksebestandar, viser ein ny rapport. Framtida til villaksen er trua av oppdrettslaks som har kryssa seg inn i bestanden. Foto: Bjørn Barlaup, NORCE LFI

Moderate til store genetiske endringar er no påvist i 98 laksebestandar, viser ein ny rapport. Framtida til villaksen er trua av oppdrettslaks som har kryssa seg inn i bestanden. Foto: Bjørn Barlaup, NORCE LFI/ NPK

NY RAPPORT: Rømd oppdrettslaks har i stor grad kryssa seg inn i mange ville laksebestandar. Det kan få store konsekvensar for laksebestanden. 

Marte Ulltveit-Moe ønskjer momskutt for reparatørar. Ho har skrive bok om korleis Norge kan bli eit reparatørsamfunn.

Aktuelle saker