Forsiden

:ARBEID: "Kvardagen består av mange overraskande utfordringar, hardt arbeid og verkeleg magiske augneblikk"

Rakel Nystabakk med eit lite lam i armane. Det er syster hennar som er filmregissør. Ein del av målsettinga med dokumentaren er å visa både høgdepunkta og dei vanskelege sidene ved det å vera sauebonde. Foto: FX Produksjoner / NPK

Rakel Nystabakk med eit lite lam i armane. Det er syster hennar som er filmregissør. Ein del av målsettinga med dokumentaren er å visa både høgdepunkta og dei vanskelege sidene ved det å vera sauebonde. Foto: FX Produksjoner / NPK

SAUEBONDEN: Rakel Nystabakk i dokumentarfilmen «Sau»har flytta heim for å ta over sauegarden, som fjerde generasjon. For henne er det viktig å driva garden på tradisjonelt og innovativt vis. 

Marte Ulltveit-Moe ønskjer momskutt for reparatørar. Ho har skrive bok om korleis Norge kan bli eit reparatørsamfunn.

Aktuelle saker