Forsiden

:ARBEID: "Det er særs lite samfunnsøkonomisk fornuftig å ha insentiv for å forseinke studiestart"

Forskings- og høgare utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp) har lagt fram regjeringsforslaget til endringar i reglane for opptak til høgare utdanning. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB / NPK

UT MED KARAKTERKRAV: Regjeringa vil skrote kjønnspoeng og avvikle karakterkrav for sjukepleiarutdanning. 

Marte Ulltveit-Moe ønskjer momskutt for reparatørar. Ho har skrive bok om korleis Norge kan bli eit reparatørsamfunn.

Aktuelle saker