Forsiden

:ARBEID: “Det er spennende å jobbe i bank og finans, men det kan være vanskelig å finne oppgaver som er interessante nok hvis du har en idealistisk side”

BÆREKRAFTRÅDGIVER: Erlend Flakstad mener bærekrafttematikken blir viktigere og viktigere for alle som jobber i bank. (Foto: Tellef Øgrim)

BÆREKRAFTRÅDGIVER: Erlend Flakstad mener bærekrafttematikken blir viktigere og viktigere for alle som jobber i bank. (Foto: Tellef Øgrim) 

  • Mossingen Erlend Flakstad har fått rådgiverjobben til å handle om miljø, klima, sosialt ansvar og et raskt voksende regelverk i utslippskuttenes tidsalder. 

      

BUDSTADSKRISE PÅ GANG: Ei dobling av innbyggarar over 80 år dei neste 17 åra skaper utfordringar for eldre som vil bu lengst mogleg heime.

 

PENGEDRYSS OVER FORSVARET: Statsminister Jonas Gahr Støre er viss på at næringslivet ønskjer auken i forsvarsbudsjetta velkomen.

KUNSTIG MANIPULASJON: Meningsløse bilder tar eventyret fra oss, skriver Bodil Fuhr.

SKULLE SPRÅKE:Skodespelar Arnhild Litlere tenkjer med skrekk attende til då spesialundervisning på teaterhugskulen skulle få henne til å snakke austlandsk.

UT MED KARAKTERKRAV: Regjeringa vil skrote kjønnspoeng og avvikle karakterkrav for sjukepleiarutdanning.

INSPIRERT AV FOSSE: – For meg er nynorsk norsk, sier den unge journalisten Julie Haugen i videomagasinet om Jon Fosse, laga av Nynorsk pressekontor i samarbeid med Fretta (OBM) i høve tildelinga av Nobelprisen i litteratur for 2023.