Forsiden

:RUS: Dopbruk blant ungdom er blitt den nye normalen

Nye tall fra Folkehelseinstituttet viser en liten økning i bruk av kokain blant unge. Foto: Faktisk/NTB

Nye tall fra Folkehelseinstituttet viser en liten økning i bruk av kokain blant unge. Foto: Faktisk/NTB

  • Dopbruk later til å ha blitt mer normalisert blant ungdom, noe som gjør både politi, helsepersonell og ungdom bekymret. Faktisk.no har kikket dopforskningene nærmere i kortene.


 
  • En systematisk beskrivelse av tradisjonsbrygging på gårder og i grender, i dalfører og i fjordarmer, skriver Sverre Bjørnholt. Han har lest den nye "tradisjonsølbibelen".
  • Seniorene er frampå i arbeidslivet, ikke minst som følge av at etterspørselen etter kompetent arbeidskraft nærmest har eksplodert. Også i kundesentrene er eldre arbeidstakere etterspurt, selv om de fleste kollegene er unge arbeidstagere  

Oslo kommune har besluttet å starte nytt næringsselskap på egen hånd.  Etter flere mislykkede forsøk på å få med Akershus fylkeskommune som deleier i det nye selskapet Oslo Business Region AS, ble det til slutt flertall for et rent Oslo-selskap.