Forsiden

:ARBEID: Gig-økonomien utfordrer arbeidslivet

Sveen & Emberland gir et innblikk i gig-arbeidslivet.

Sveen & Emberland gir et innblikk i gig-arbeidslivet.

  • Den kalles "gig-økonomien", "etterspørselsøkonomien", "oppdragsøkonomien" eller "uber-økonomien".  OECD ser fremveksten av gig-bølgen i sammenheng med "skyggeøkonomi".  


 

Marte Ulltveit-Moe ønskjer momskutt for reparatørar. Ho har skrive bok om korleis Norge kan bli eit reparatørsamfunn.

Aktuelle saker