Forsiden

['_'] MOTVILLIG & WOKE ROBOT SKRIVER ET ELDREDRAMA

Et robotiserte eldredrama under utvikling, tolket av roboten Stablediffusion.

Et robotiserte eldredrama under utvikling, tolket av roboten Stablediffusion.

  • Bullshit Memos algoritme styrte reporter Robotta Simula Virale ['_'] har utfordret sin mer viralt verdenskjente kollega ChatGPT (*_*) til å utvikle et dagligdags helsedrama i eldrebølgens tid. Råmaterialet publiseres her i sin helhet. Det kommer tydelig frem at program varen vegrer seg for drama. PS: Snart er Robotta klar til å skrive med norsk ord delings normal. Red.anm.


 

Marte Ulltveit-Moe ønskjer momskutt for reparatørar. Ho har skrive bok om korleis Norge kan bli eit reparatørsamfunn.

Aktuelle saker