Forsiden

:URBIZ: Dei bur stadig tettare i landet med dei tusen tettstadane

Omgrepet tettstad handlar om befolkningsmengd, befolkningstettleik og avstand mellom bygningar. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB / NPK

Omgrepet tettstad handlar om befolkningsmengd, befolkningstettleik og avstand mellom bygningar. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB / NPK

  • Geiranger og Oslo er begge definert som tettstadar, men berre seks tettstadar i Noreg har meir enn 100.000 innbyggjarar.


 

BUDSTADSKRISE PÅ GANG: Ei dobling av innbyggarar over 80 år dei neste 17 åra skaper utfordringar for eldre som vil bu lengst mogleg heime.

 

PENGEDRYSS OVER FORSVARET: Statsminister Jonas Gahr Støre er viss på at næringslivet ønskjer auken i forsvarsbudsjetta velkomen.

KUNSTIG MANIPULASJON: Meningsløse bilder tar eventyret fra oss, skriver Bodil Fuhr.

SKULLE SPRÅKE:Skodespelar Arnhild Litlere tenkjer med skrekk attende til då spesialundervisning på teaterhugskulen skulle få henne til å snakke austlandsk.

UT MED KARAKTERKRAV: Regjeringa vil skrote kjønnspoeng og avvikle karakterkrav for sjukepleiarutdanning.

INSPIRERT AV FOSSE: – For meg er nynorsk norsk, sier den unge journalisten Julie Haugen i videomagasinet om Jon Fosse, laga av Nynorsk pressekontor i samarbeid med Fretta (OBM) i høve tildelinga av Nobelprisen i litteratur for 2023.