Forsiden

/arbeid/ Den kraftige auken av forsvarsmilliardane byr på nye kjærkomne oppdrag for næringslivet

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og forsvarsminister Bjørn Arild Gram Sp) varsla ei kraftig opprusting då dei la fram langtidsplanen for Forsvaret fredag. Pressekonferansen var lagt til kystvaktskipet KV Bjørnøya som ligg til kai i Oslo. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB / NPK

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og forsvarsminister Bjørn Arild Gram Sp) varsla ei kraftig opprusting då dei la fram langtidsplanen for Forsvaret i april 2024. Pressekonferansen var lagt til kystvaktskipet KV Bjørnøya som ligg til kai i Oslo. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB / NPK

PENGEDRYSS OVER FORSVARET: Statsminister Jonas Gahr Støre er viss på at næringslivet ønskjer auken i forsvarsbudsjetta velkomen. 

HAR TILSETTE I ALLE ALDRAR: Meisterkokk Arne Brimi er overtydd om at distrikta har kvalitetar som storsamfunnet treng, og at det ikkje er nok at det berre er byane som driv med utvikling og rekruttering.

 

IKKJE TEL NED: Pensjonskulturen er i endring. Eldre bør tenkje karriere framfor å telje ned til pensjonen, meiner Kari Østerud.

 

Sjelesørgende firkanter uten fasit. Slik oppsummerer Bodil Fuhr maleriene av Mark Rothko.

/ arbeid / Det er ikkje så mykje som skil ungdom på bygda og ungdom i byen frå einannan. Men unge som satsar på yrkesfag er mindre grad med på lokalstyre enn jamaldringar som tek studieførebuing i vidaregåande.

Marte Ulltveit-Moe ønskjer momskutt for reparatørar. Ho har skrive bok om korleis Norge kan bli eit reparatørsamfunn.

Aktuelle saker