Forsiden

: AKTUELT :

"Eldre i distrikta har ikkje same moglegheit som eldre i sentrale område til å gjere strategisk flytting til aldersvennlege bustader"

BUDSTADSKRISE PÅ GANG: Ei dobling av innbyggarar over 80 år dei neste 17 åra skaper utfordringar for eldre som vil bu lengst mogleg heime.

Les mer...

Krigen i Ukraina

Her videreformidler Fretta klipp fra internasjonale nyhetskanaler om utviklingen i Ukraina-krigen.

  • ::Her kan du bla i BBCs dekning av krigen på Youtube.
 

Les mer...

Krigen mellom Israel og Hamas

Her videreformidler Fretta klipp fra internasjonale nyhetskanaler om utviklingen i den blodige konflikten.

  • :: Her kan du bla gjennom BBCs dekning av Israel-Hamas-krigen på Youtube.

Les mer...