Forsiden

/ arbeid / "Det er fint med ein auke i andelen kvinnelege oppfinnarar, men vi er ikkje der vi bør vere"

Kathrine Myhre, direktør i Patentstyret, arbeider for å auke talet på kvinnelege oppfinnarar. Foto:Mathilde Palmers/Nucleus

 Kathrine Myhre, direktør i Patentstyret, arbeider for å auke talet på kvinnelege oppfinnarar. Foto:Mathilde Palmers/Nucleus

KVINNEDAGEN: Sjekk ut trenden for kvinnene med omsyn til løn, økonomistyring, finansnæring, politikk, patentar, sjukefråvær med meir. Her er glimt frå saker som har kome ut på kvinnedagen 2024.  

Marte Ulltveit-Moe ønskjer momskutt for reparatørar. Ho har skrive bok om korleis Norge kan bli eit reparatørsamfunn.

Aktuelle saker