Forsiden

: ARKIVET :

Her finner du saker som er publisert i Fretta etter navneskiftet på publikasjonen i januar 2024.

:ARBEID: "Det er fint med ein auke i andelen kvinnelege oppfinnarar, men vi er ikkje der vi bør vere"

KVINNEDAGEN: Sjekk ut trenden for kvinnene med omsyn til løn, økonomistyring, finansnæring, politikk, patentar, sjukefråvær med meir. Her er glimt frå saker som har kome ut på kvinnedagen 2024. 

Les mer...

:ARBEID: "Landbruksnæringa kunne blitt endå flinkare til å rekruttera blant folk utan landbruksbakgrunn"

BØNDENE JAKTAR FLEIRE FRILANSARAR: For å planlegge årets ferie eller når ein blir sjuk treng bøndene vikarhjelp med avløysarar. Men det er prekær avløysarmangel fleire stader i landet.

Les mer...

:ARBEID: Den omkomne i helikopterulykka var sjukepleiar på jobb for å vareta andre

OMKOM I HELIKOPTERTSTYRT: Onsdag 28. februar omkom ein kvinneleg sjukepleiar i 60-åra i helikopterulykka der seks redningsmedarbeidarar dreiv øving utanfor Sotra.

Les mer...

:ARBEID: Ti på topp i meir eller mindre stilfulle skandaleavgangar

NÅR AVGANGEN SKJER: Kven gjekk av med best stil, spør Eli Strand i Nynorsk pressekontor. Ho har sett opp ei liste over ti av dei mest omtala skandaleavgangane frå toppverv dei siste åra.

Les mer...

:FAKTISK: Norge har fått favorittstempel blant ukrainske flyktninger

UKRAINERE PÅ FLUKT: Norge har passert Sverige på toppen av den skandinaviske statistikken over hvem som tar imot flest ukrainske flyktninger i løpet av en måned. Faktisk har sett på saken.

Les mer...

:ARBEID: "Eg håpar verkeleg at dei som har dei største låna også får ein jobb der dei tener mykje"

STUDIEREKNING: Fleire enn nokon gong avsluttar høgare utdanning med milliongjeld, og i fjor var snittgjelda på nær ein halv million kroner. – Enorme summar, seier økonomiprofessor.

Les mer...

:ARBEID: Slår eit slag for berekraftige hampetau til nye og gamle seglbåtar

RENESSANSE FOR HAMP: Det er ei gryande interesse for naturtau frå miljømedvitne eigarar av moderne seglbåtar, som ikkje lenger vil bidra til plastforsøplinga av havet, fortel reipslagar Sarah Sjøgreen.

Les mer...

:NATUR: "Konsekvensane for villaksen er at kryssing med oppdrettslaks gjer dei dårlegare tilpassa naturen"

NY RAPPORT: Rømd oppdrettslaks har i stor grad kryssa seg inn i mange ville laksebestandar. Det kan få store konsekvensar for laksebestanden.

Les mer...

:ARBEID: "Kvardagen består av mange overraskande utfordringar, hardt arbeid og verkeleg magiske augneblikk"

SAUEBONDEN: Rakel Nystabakk i dokumentarfilmen «Sau»har flytta heim for å ta over sauegarden, som fjerde generasjon. For henne er det viktig å driva garden på tradisjonelt og innovativt vis.

Les mer...